Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Komerční objekt č.p.28, Malé Heraltice (bez pozemku!!!)

Vloženo: 6.11.2018 12:36 | číslo dražby: 2367

650 000 Kč

Dražba začala: 15.01.2019 11:00:00Dražba skončila: 15.01.2019 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací: 1297 D 000554 / 2018 - 3
Počáteční cena: 650 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 1 300 000,-Kč
Dražební jistina: 100 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 7.1.2019, 13:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje adrese předmětu dražby nacházejícího se na adrese Malé Heraltice č.p. 28, 747 75 Malé Heraltice, Kraj Moravskoslezský, Česká republika (GPS: 49.9820667N, 17.6825633E).
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Město: Velké Heraltice
Ulice: Malé Heraltice č.p.28
GPS souradnice: 49.982066, 17.682563

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Dražba pozemku pod touto stavbou se koná téhož dne v tomto elektronickém dražebním systému realdrazby.cz od 11:00 !!!

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, sepsaný do majetkové podstaty dlužníků, a to budova č.p.28, stavba občanského vybavení v části obce Malé Heraltice, stavba stojí na pozemku p.č. st. 34, když není součástí toho pozemku, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 150 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava, pro katastrální území Malé Heraltice a obec Velké Heraltice. Dražebník a navrhovatel upozorňují, že pozemek parcelní číslo st. 34, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 365 m2 v k.ú. Malé Heraltice, na kterém stojí budova č.p. 28 - předmět dražby, není předmětem této dražby. Tento pozemek je jiného vlastníka (LV č. 178 pro k.ú. Malé Heraltice).

Předmětem dražby je přízemní, částečně podsklepený objekt, krytý plochou střechou, umístěný na pozemkové parcele číslo st. 34 v k.ú. Malé Heraltice. Přístup k budově je po zpevněném pozemku, který není předmětem dražby. Objekt je napojen na rozvod elektrické energie, vodou je zásobován ze studny, odkanalizování je provedeno do jímky. V obci je rozvod plynovodu. Dispoziční řešení je následující: PP (sklep) - schodiště, chodba, sklepní místnosti, kotelna, 1NP (přízemí) - chodba, sociální zařízení, kancelář, dvě provozní místnosti. Přesné stáří nebylo zjištěno, pravděpodobně byl postaven dle konstrukčního řešení kolem roku 1975. Zhruba před 10 lety byl opraven do dnešní podoby. Technický stav prvků dlouhodobé životnost je dobrý.

Dražba pozemku pod touto stavbou se koná téhož dne od 11:00 !!!

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.