Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


On-line dražby nemovitostí - fenomén dnešní doby

Ve světě jsou obvyklé spíše jen v anglosaských zemích. Setkáte se s nimi v Anglii, Austrálii, USA, na Novém Zélandu i v Jihoafrické republice. V Evropě, konkrétně v České republice a na Slovensku, si tento způsob obchodování obstojně razí cestu také a staly se doslova fenoménem poslední doby. Proč?

Dražit nemovitost můžete buď prostřednictvím veřejné dražby konané na místě, kde jsou všichni její účastnici fyzicky přítomni (kamenné dražby), nebo prostřednictvím internetu (elektronické dražby). Příbuznými podobami dražeb ve světě jsou takové, kdy se u popisu nemovitosti setkáte s označením ceny „nejvyšší nabídce“, „ cena dle zájmu“, podobně jako v ČR, kdy je uvedeno „cena v Realitní kanceláři“.

ELEKTRONICKÉ VERSUS KAMENNÉ DRAŽBY
Elektronické dražby přináší řady výhod a čím dál úspěšněji konkurují dražbám kamenným. V současnosti je svým počtem již dokonce převyšují. Podmínkou účasti v dražbě je vždy prokázání totožnosti a složení dražební jistoty (tzn. zálohy, která se účastníkovi dražby v případě nevydražení nemovitosti vrátí). To vše lze učinit i na dálku (zájemci se mohou dražby účastnit z pohodlí domova či kanceláře). Pokud tyto podmínky zájemce o koupi nemovitosti nesplní do zahájení dražby, nemůže se dražby účastnit.

DOBROVOLNÉ VERSUS NEDOBROVOLNÉ DRAŽBY
Veřejné dražby v České republice upravuje platná legislativa, která umožňuje provádět dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí. Dražby dobrovolné jsou takovým typem, u kterého vlastník dává nemovitost do dražby dobrovolně. Za kolik bude nemovitost vydražena, závisí na celkovém zájmu o ni.
Nedobrovolné dražby následují v případech, kdy vlastník není schopen uhradit své závazky (zástavy za půjčku, dluh na daních, insolvenční řízení – tzn. vyhlášení bankrotu, exekuční řízení apod.) a dražba nemovitosti je nařízena proti jeho vůli. U nedobrovolných dražeb se obecně začíná dražit na dvou třetinách hodnoty nemovitosti stanovené soudním znalcem, přičemž konečná cena je opět závislá na zájmu o danou nemovitost. Pokud je dražba neúspěšná, opakuje se a vyvolávací cena klesá.
Vzhledem k ekonomické situaci posledních let se nabídka nedobrovolných elektronických dražeb velmi rozšířila. Například na internetovém portálu www.exdrazby.cz naleznete měsíčně okolo 1000 nemovitostí dražených tímto způsobem.

PRÁVA ZANIKAJÍCÍ V DRAŽBĚ
Tím že nedobrovolná dražba proběhne a nemovitost je vydražena, obvykle zanikají ostatní práva a zástavy k nemovitosti. To znamená, že na nabyvatele nemovitosti nepřecházejí například dluhy předchozího vlastníka. Věcná břemena na nemovitosti však obvykle dražbou nezanikají. Jako například právo průjezdu pozemkem a podobně.

Příloha: pdf