Připojit k dražbě

Prohlašuji čestně, že nejsem osobou vyloučenou z dražby a že moje účast v dražbě není v rozporu s ustanoveními § 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Výslovně prohlašuji, že u mě není dána překážka pro nabytí vlastnictví předmětu dražby vyplývající z ustanovení § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Ne Ano, prohlašuji