Připojit k dražbě

Vyjadřuji tímto souhlas se všemi údaji, skutečnostmi, právy, povinnostmi a veškerými podmínkami, uvedenými v dražební vyhlášce, vydané organizátorem opakované dražby společnosti IMEX REALITY s.r.o.. Současně tímto prohlašuji, že nejsem osobou vyloučenou z dražby dle § 3 a § 36 odst. 6 a 7 zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách.

Ne Ano, prohlašuji